Mmmm..... cookies...

Selskabslokale

Selskabslokale Rolands Have, Horsedammen 38A

Udlejning:                 Boligsocial vicevært 
                                 Michael T. Bengtsson
                                 Horsedammen 38 A
                                 2605 Brøndby
                                 Telefon 30 84 58 52

Udlejnings- og ordensregler
Ifølge brandmyndighederne må der højst opholde sig 50 personer i lokalet.

Der er service til 24 personer.

Lokalerne kan bruges gratis af beboere i afd. 921-0 Rolands Have til klubber og aktiviteter i afdelingen.

Pris for leje af lokale:

Udlejning i weekenderne: 
Depositum kr. 2.000,-

Internt i afdelingen:
Weekend: fredag – søndag         kr. 1.000,-

Internt i selskabet: 
Weekend: fredag – søndag         kr. 1.700,-


Depositum:                                kr. 2.000,-

Brøndby Boligselskabs kontonr. i Danske Bank:
Reg.nr. 3001 Kontonr. 0005278813

 • Aftale Kan kun ske ved personlig henvendelse, hvor kontrakt (aftale) udfyldes.
 • Leje skal indbetales på giro senest tre måneder før aktuel lejedato.
 • Depositum skal betales senest en uge efter reservation.
 • Reservation er bindende, når depositum er betalt.
 • Oplys aftale nr. ved betaling: BB’s girokonto (+01) 527-8813

Depositum afregnes fuldt ud ca. 14 dage efter sidste lejedag, såfremt der ikke er konstateret skader eller mangler.

Afbestilling kan kun ske skriftligt.
Ved afbestilling senere end 14 dage før lejedato fortabes den indbetalte leje.
Depositum tilbagebetales.

Nøglen til selskabslokalet skal afhentes i Husets åbningstid, dagen før lejemålets begyndelse.
Kvittering for det indbetalte beløb og lejekontrakt skal forevises.
Lejeren skal efter ophør af lejeperioden aflevere nøglen til personalet i Huset.

Man må ikke leje selskabslokalet for andre. Kun beboere, der er registreret som lejere i BB kan leje selskabslokalerne og må ikke udlejes til 3. person.

Lejeperioden: Lejeaftalen træder i kraft kl. 15.00 fredag og udløber kl. 22.00 søndag.

Lejeren hæfter for beskadigelse af lokalet og inventar samt manglende service. Udgifter i denne forbindelse, samt evt. ekstra rengøring, vil blive fratrukket det indbetalte depositum.

Dækker det indbetalte depositum ikke udgifterne, vil der efterfølgende ske opkrævning af beløbet.

Ordensregler
1. Afdelingens husorden skal overholdes, dette gælder også vedrørende husdyr. Det skal specielt bemærkes, at afspilning af musik skal ske med fornødent hensyntagen til de omkringboende.

Al musik og støjende aktiviteter skal ophøre kl. 1.00

2. I egen interesse bør man sikre sig, at service og inventaret er i overensstemmelse med inventarlisten. I tilfælde af mangler, skal man straks gøre udlejeren opmærksom på det, da man ellers holdes ansvarlig

Lejer gøres opmærksom på at viskestykker, karklude, skæreknive skal medbringes.

3. Efter brugen af selskabslokalet skal følgende ordnes:

a. Køkken:

 • Alt service skal vaskes op og stilles på plads.
 • Opvaskemaskine tømmes og rengøres.
 • Rengøring af køkken dækker rensning af ovne, køkkenvaske, køle- og fryseskabe, køkkenborde,           kaffemaskine, termokander m.m.

b. Gulve og borde:

 • Gulvet skal fejes/støvsuges grundigt.
 • Borde aftørres med hårdt opvredet karklud.
 • Borde og stole sættes på plads.

c. Gulvene: 

 • Spildte væsker skal straks tørres op.
 • Husk at vaske gulvet grundigt inden lejeophør.

d. Toilettet:

 • Toiletter skal forlades rengjorte.

e. Affald:

 • Affaldssække skal anbringes i beholder ude bag ved.
 • Flasker skal i glascontainer samme sted.

Rygning
Rygning er ikke tilladt

Modtager boligselskabet berettigede klager over overtrædelse af husordenen, og de her nævnte ordensregler, vil lejeren ikke fremover få tilladelse til at leje selskabslokalet.

Ordensregler for selskabslokalet udleveres i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.

Alarm
Kontrollér at samtlige døre og vinduer er lukkede og låste.

Husk at sætte alarmen til, når lokalet forlades!